Par koncertiem

 

MŪZIKA TEV ir VSIA “Latvijas Koncerti” radīts un īstenots četru izglītojošo koncertu cikls skolēniem un jauniešiem četrās vecuma grupās no 1. līdz 12. klasei. “Mūzika Tev” klausītāji no izglītības iestādēm visā Latvijā mācību gada laikā apmeklē četrus tēmās, muzikālajā saturā un kultūras kontekstā atšķirīgus koncertus kādā no četrām vecuma grupām (1.- 3. kl., 4.- 6. kl., 7.- 9. kl., 10. - 12. kl.). 
Koncerti tiek veidoti tā, lai ieinteresētu un izglītotu gan tos bērnus un jauniešus, kuri padziļināti interesējas un apgūst mūziku, gan tos, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās. 


DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Koncerti bērniem un jauniešiem tiek veidoti jau vairāk nekā 20 gadus, lai dotu iespēju jaunajai paaudzei ērtā laikā un veidā regulāri gūt muzikāli kvalitatīvu un saturiski daudzveidīgu koncertu pieredzi – izglītojot, iesaistot, izklaidējot, paplašinot redzes loku un veicinot kritisko domāšanu. Ik gadu veidojam arvien jaunas koncertu programmas un ar prieku uzņemam jaunus klausītājus, lai:
kulturāli izglītotu bērnus un jauniešus,
attīstītu klausīšanās prasmi un gūtu uzvedības iemaņas kultūras pasākumos,
palīdzētu izzināt mūziku tās saskarsmē ar dažādu valstu kultūrām,
modinātu bērnos interesi par mūziku un citām mākslās un kultūras nozarēm,
nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju regulāri pieredzēt muzikāli un stilistiski daudzveidīgus koncertus, paplašinot redzesloku,
attīstīt uzvedības un koncentrēšanās prasmes.


Mūsu darbs mums ir nozīmīgs, lai regulāru un muzikāli kvalitatīvu koncertu apmeklējumu padarītu par viegli pieejamu pieredzi katram bērnam un jaunietim.
Mēs ticam, ka MŪZIKA TEV koncertu apmeklējumi ir viens no daudzajiem nelielajiem, bet veiksmīgajiem soļiem ceļā uz kultūrā orientētu, kritiski domājošu un daudzpusīgi ieinteresētu jauno mūzikas klausītāju un kultūras pasākumu apmeklētāju.

 

PAR KONCERTU SATURU

Katrs klausītājs gada laikā piedzīvo četrus tēmās, muzikālajā saturā un kultūras kontekstā atšķirīgus koncertus. Kāds no tiem būs balstīts akadēmiskajā mūzikā un bērniem mācīs uzmanīgāk ieklausīties, kamēr cits izskanēs populārās mūzikas notīs.  Kāds no četriem koncertiem tiks veidots, izceļot latviskās kultūras vērtības, bet cits – pārstāvēs ārvalstu mūziku un kultūras vēsturi. Kāds koncerts izskanēs kā muzikāla izrāde, bet cits – kā pasaules atzīta orķestra vai kora profesionālo prasmju paraugstunda. Kādā koncertā mūziku papildinās kinofilmu fragmenti, bet citā – horeogrāfija un deja. Būs koncerti, kuros varēs izzināt mūzikas vēsturi un attīstības līkločus, bet būs arī tādi, kuros saklausīt 21. gadsimta mūzikas elpu.
Mūsu koncertu programmas plāno un rada Latvijā un pasaulē atzīti vietējie mūziķi, komponisti un mākslinieki kopā ar mūsu koncertu māmiņu – muzikoloģi un ilggadējo koncertu vadītāju Karinu Bērziņu.

Katrā vecuma grupā koncertu saturs aug nopietnībā kopā ar klausītājiem – kādu atklājumu piedzīvo gan tie, kuri MŪZIKA TEV ciemojas pirmo reizi, gan mūsu pastāvīgie klausītāji.


PAR KONCERTU NORISI 

Skolotājs kopā ar skolēniem seko līdzi koncertu kalendāram un koncertu datumos skolēni tiek gaidīti izvēlētajā norises laikā uz katru no četriem koncertiem. Sēdvietas zālē netiek numurētas, bet tās ierāda mūsu koncertu administratori. Tie skolēni, kas ieradušies laicīgāk ir aicināti ieņemt vietas zāles priekšpusē, bet tie, kuri ierodas tuvāk koncerta sākumam – zāles aizmugurē vai balkonā. Tādējādi katru no četriem koncertiem bērni var piedzīvot no cita skata punkta, bet klausīties visi kopā – lai skolotājs arī koncerta laikā var bērnus pārraudzīt. 
Jaunākajiem klausītājiem koncertu ilgums nepārsniedz vienu stundu, bet vecāko klašu skolēniem – koncerts būs aptuveni pusotru stundu ilgs. 
Abonementa cena ir 24 eiro skolēnam par visiem 4 koncertiem.

Lai kopā ar klasi apmeklētu koncertus, aicinām skolotāju veikt iepriekšēju vietu rezervāciju. Pietikumus pieņemam no pavasara līdz pat pirmajiem cikla koncertiem rudenī, zvanot pa tālruni 26698338 vai aizpildot pieteikuma formu mājaslapas sadaļā "Kā pieteikties".